ما به عنوان شرکت Buy Car Easy به شما امکان خرید آسان خودرو را ارائه می دهیم.

ما تمامی امکانات خرید آسان خودرو را بدون هیچ گونه وام بانکی، کارت اعتباری، ضامن یا فیندکس برای شما فراهم می کنیم.

ما وسایل نقلیه مناسب با بودجه شما را با گزینه های اقساطی که شما ترجیح می دهید ارائه می دهیم.

با انتخاب یکی از گزینه های اقساط 12، 6 و ماهه می توانید بدون نیاز به بانک، کارت اعتباری یا ضامن خودرو خود را خریداری کنید.

Banka Yok

بدون ضامن بانکی

Kefil Yok

بدون نیاز به کفیل

Findex Yok

فیندکس یوک

Kredi Kartı Yok

بدون نیاز به کارت اعتباری

Back to top